menusearch
ahanshow.ir

راهنمای ثبت فیش واریزی

(0)
(0)
راهنمای ثبت فیش واریزی

1- شما پس از ثبت سفارش اولیه و راهنمایی تلفنی توسط همکاران ما، با وارد نمودن شماره پیگیری در فرم "خرید و ثبت سفارش" با پاسخی مشابه تصویر زیر روبرو خواهید شد. با توجه به روش مورد نظر خود، یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید.

 
2-در صورت انتخاب گزینه خرید به صورت ثبت فیش واریزی، وارد فرم تکمیلی به شکل زیر خواهید شد

3- پس از تکمیل و ارسال فرم،شماره پیگیری نمایش داده شده را برای بررسی روند سفارش خود حتما یادداشت نمایید.

 
 
 
 راهنمای ثبت فیش واریزی
شرکت سازنده